متن آهنگ محمدرضا شجریان به نام بت چین

ای مه من ، ای بت چین ، ای صنم

لاله رخ و ، زهره جبین ، ای صنم

تا به تو دادم دل و دین ای صنم

بر همه‌کس گشته یقین ای صنم

من ز تو دوری نتوانم دیگر

وز تو صبوری نتوانم دیگر

{ بیا حبیبم بیا طبیبم }2

هرکه تو را ، دیده زخود ، دل برید

رفته زخود ، تا که رخت ، را بدید

تیرغمت ، چون به دل ، من رسید

همچو بگفتم ، که همه‌کس شنید

من ز تو دوری نتوانم دیگر

وز تو صبوری نتوانم دیگر

{ بیا حبیبم بیا طبیبم }2

ای نفس ، قدس تو ، احیای من

چون تویی امروز مسیحای من

حالت جمعی تو پریشان کنی

وای به حال دل شیدای من

من ز تو دوری نتوانم دیگر

وز تو صبوری نتوانم دیگر

{ بیا حبیبم بیا طبیبم }2

ارسال دیدگاه