متن آهنگ محمدرضا شجریان به نام پاسبان حرم دل

هاهاهاهاهاهاهاها
پاسبان حرم دل شده ام
شب، همه شب
پاسبان حرم دل شده ام
شب همه شب
تا در اين پرده
جز انديشه او نگذارم

ديده بخت به افسانه
او شد در خواب
ديده بخت به افسانه
او شد در خواب
هاهاهاهاها
کو نسيمي ز عنايت
که کند بيدارم

يارم به يک لا پيرهن
خوابيده زير نسترن
يارم به يک لا پيرهن
خوابيده زير نسترن
ترسم که بوي نسترن
مست است و هوشيارش کند
ترسم که بوي نسترن
مست است و هوشيارش کند

اي آفتاب آهسته نه
پا در حريم، يار من
ترسم صداي پاي تو
خواب است و بيدارش کند
ترسم صداي پاي تو
خواب است و بيدارش کند

اي آفتاب آهسته نه
پا در حريم يار من
ترسم صداي پاي تو
خواب است و بيدارش کند
خواب است و بيدارش کند
خواب است و بيدارش کند

ارسال دیدگاه