متن آهنگ محمدرضا شجریان به نام ای ساربان آهسته ران

ای ساربان ، آهِسته ران!

کارام جانَم میرود

وان دِل که با خود داشتم

با دل سِتانم میرود

محمل بدار ای سارِبان
تُندی مکن با کاروان

کز عشق آن سرو روان!

گویی روانم میرود

او میرود ، دامَن کشان

من زهر تنهایی چِشان!

دیگر مپرس از من نشان

کز دل نشانم میرود

ارسال دیدگاه