متن آهنگ محمدرضا شجریان به نام بارون

ببار اِی بارون ببار!!! با دلم گریه کن خون ببار!! در شبایِ تیره چون زُلف یار

بَهر لیلی چو مَجنون ببار اِی بارون…

دِلا خون شو ، خون ببار!! بر کوه و دَشت و هامون ببار

دلا خون شو ، خون ببار… بر کوه و دَشت و هامون ببار…

به سرخیِ لبای سُرخِ یار! به یادِ عاشقایِ این دیار

به داغ عاشقای بی مزار…! اِی بارون

#استاد محمدرضا شجریان

ببار اِی بارون ببار!!! با دلم گریه کن خون ببار! در شبایِ تیره چون زُلف یار

بَهر لیلی چو مَجنون ببار اِی بارون…!

ببار اِی ابر بَهار! با دلم به هَوای زُلف یار! داد و بیداد از این روزگار

ماه دادن ، به شب هایِ تار اِی بارون…

ارسال دیدگاه