متن آهنگ سامان جلیلی به نام لجباز

هی حواست به منم
باشه قلبم به تو گیره
آخه میدونی عشقت
بدونه تو میمیره

از منه عاشقه مغرور
چی میخوای دیگه بسه
از منه عاشقه مغرور
چی میخوای دیگه بسه
اینقدر گیرته این دل
از هیچی نمیترسه

هی حواست به منم باشه
قلبم به تو گیره
آخه میدونی عشقت
بدونه تو میمیره

لجبازیام بهونه ست
قلبم برات دیوونه ست
خودم هواتو دارم

حرفاتم عاشقونه ست
شونت برام یه خونه ست
جز تو کیو دارم

این دل باهات می مونه
بارونه دونه دونه
داره میباره نم نم

هر چی بگی همونه
دلشوره دوره دوره
تو میبری دلو کم کم
تو میبری دلو کم کم

هی حواست به منم باشه
قلبم به تو گیره
آخه میدونی عشقت
بدونه تو میمیره

از منه عاشقه مغرور
چی میخوای دیگه بسه
از منه عاشقه مغرور
چی میخوای دیگه بسه
اینقدر گیرته این دل
از هیچی نمیترسه

هی حواست به منم باشه
قلبم به تو گیره
آخه میدونی عشقت
بدونه تو میمیره

هی حواست به منم باشه
قلبم به تو گیره
آخه میدونی عشقت
بدونه تو میمیره

ارسال دیدگاه