متن آهنگ پدرام پالیز به نام تقویم شمسی

شنیده ام بی نقصی پروانه وار می رقصی
به دور شمع می چرخی از عاشقی نمی ترسی
شنیده ام زیبایی کل آرایش دنیایی
نمیاید مثه تو هیچکسی در تقویم شمسی

همه از تو عکس شهزاده زیبایی کشیدند
همه گفتند و حتی یک لحظه تو را ندیدند
همه غیر من فقط وصف حال تو را شنیدن
شنیدن که شنیدن کی بود مانند دیدن

دل میبری ای عشق پر دردسری ای عشق
احساس تو عقل از سرم برد
صورتگری ای عشق دل میبری ای عشق
با برق نگاه تو جانم گره خورد

همه از تو عکس شهزاده زیبایی کشیدند
همه گفتند و حتی یک لحظه تو را ندیدند
همه غیر من فقط وصف حال تو را شنیدن
شنیدن که شنیدن کی بود مانند دیدن

ارسال دیدگاه