متن آهنگ پدرام پالیز به نام عاشقترینم

نمی روی زِ خاطرم
دلم گرفتار شده
از این همه نبودنت
به گریه وادار شدم

شکستم بریدم نبودی
چه دردی کشیدم نبودی
چه سخت است تو را باز ندیدن
همه عمر فقط آه کشیدن

رفتی ولی باز عاشقترینم
با داغ و دردت همنشینم
هر جای دنیا هستی بدان که
تا آخر دنیا همینم

رفتی ولی باز عاشقترینم
من بی تو همراهی ندارم
جان مرا هم از من بخواهی
خود را به دستت میسپارم

دریاب حالم را
تنها بگو چرا رفتی تنهایی
ای آنکه در هر حالتی زیبایی
در یادِ من می ماند این داغ جدایی

رفتی ولی باز عاشقترینم
با داغ و دردت همنشینم
هر جای دنیا هستی بدان که
تا آخر دنیا همینم

رفتی ولی باز عاشقترینم
من بی تو همراهی ندارم
جان مرا هم از من بخواهی
خود را به دستت میسپارم

ارسال دیدگاه