متن آهنگ محسن یگانه به نام خودخواه

خودخواه و حریص پی چیزی که نیس تو مثل همیشه رد میشی و

 میشه دوباره سکوت ی راه روبروت

 ی جا ی نفر از من بی خبر

همیشه همینه نخواد و نبینه صبورم همیشه اینجوری نمیشه

 تو یادت نمیاد باید یاد تو داد

میچرخه زمونه اینجور نمیمونه

حالا میخواد هر چی باشه عشق بعدیت هر کی باشه

منتظرت میمونم من

خسته میشی میدونم من

حالا میخواد هر چی باشه عشق بعدیت هر کی باشه

منتظرت میمونم من

خسته میشی میدونم من

ی روزی میای ی روزی که زیاد ازم دور که شدی مغرور که شدی

اسمت که بیاد حرفت که بشه

میگم که نخواست دلم دست بکشه

نشد دست بکشم از ی آدم سرد که منو از هر چی عشقه بد خاطره کرد

همیشه همینه نخواد و نبینه

صبورم همیشه اینجوری نمیشه

 تو یادت نمیاد باید یاد تو داد میچرخه زمونه اینجور نمیمونه

حالا میخواد هر چی باشه

عشق بعدیت هر کی باشه

منتظرت میمونم من خسته میشی میدونم من

حالا میخواد هر چی باشه

عشق بعدیت هر کی باشه

منتظرت میمونم من خسته میشی میدونم من

ارسال دیدگاه