متن آهنگ محسن یگانه به نام عبور

من یه خونه روی آب طرد و سرد و بی پناه

من یه مقصدم ولی همیشه اشتباه م

من یه ابر بی بخار یه غرور زیر پام

آدمای زندگیمو اعتماد نا به جا

دوا میان برن که رد بشن به زور

رهگذر شدن همه هی عبور و هی عبور

سرنوشتمو ببین مهربون ترینشون

غصه هاش به من رسید شادی هاش به دیگرون

پا گذاشت تو زندگیم پاشو پس کشید و رفت

دور شد  صبر کرد سوختنمو دید و رفت

سرنوشتمو ببین مهربون ترینشون

غصه هاش به من رسید شادی هاش به دیگرون

پا گذاشت تو زندگیم پاشو پس کشید و رفت

دور شد  صبر کرد سوختنمو دید و رفت

ارسال دیدگاه