متن آهنگ یونا به نام سنگ

تو چیزیو میدونی که نمیدونه کسی

واسه همین فقط صدام به گوشای تو رسید

اگه نیاشی مهم نیست چی دور و برمه

مثل آدم بی هوا توی باغه پر سیب

در واقع تو یچی داری که منم اسیرش

گفتم من عاشقتم نمیزنم زیرش

هر کی نشونه گرفت دل منو

تورو کنف شد خورد به سنگ آخرش دیره

لشکر کشی کردن و باختن

سنگ سر رامون از قصد انداختن از کاه کوه ساختن

هنو منو تورو خوب نشاختن

مگه چند نفرن اونایی که مثل منو توان

ما ستاره ایم و بقیه دنبال رو ان

یه راه غلطو تا تهش میدوم

نگاه به خودمون نکن که همیشه روی مودیم

منو تو همیشه اینجوری بودیم

همه دنیا میفهمه به زودی که

چقد دیوونه ای

لشکر کشی کردن و باختن

سنگ سر رامون از قصد انداختن از کاه کوه ساختن

لشکر کشی کردن و باختن

سنگ سر رامون از قصد انداختن از کاه کوه ساختن

ارسال دیدگاه

Unknown
-- / --