متن آهنگ شایان اشراقی به نام شاید برگرده

تو که رفتی شد همه روزام تلخ
بعد تقدیره نه که دوس داشتن
چقد زود رفتی به تو دل بستم
منه زود باور

بازم بارون رو گونه هام بزن بارون
رو گونه هام رو اونی که رفت
مونده نگام من اشتباش
اون اشتبام هنوز قلبم
مال تویه نگو عشقم
عاشق شده نگو اینو بگم
شاید برگرده

بازم بارون رو گونه هام بزن بارون
رو گونه هام رو اونی که رفت
مونده نگام من اشتباش
اون اشتبام هنوز قلبم
مال تویه نگو عشقم
عاشق شده نگو اینو بگم
شاید برگرده

بازی نکن با من
من عاشق شدم باهات
منه دیوونه ی ساده
حساب کردم رو حرفات

بازی نکن با من
چرا انقد ا هم دوریم
آره من دیوونم اما
تو برا من نفس بودی

بازم بارون رو گونه هام بزن بارون
رو گونه هام رو اونی که رفت
مونده نگام من اشتباش
اون اشتبام هنوز قلبم
مال تویه نگو عشقم
عاشق شده نگو اینو بگم
شاید برگرده

بازم بارون رو گونه هام بزن بارون
رو گونه هام رو اونی که رفت
مونده نگام من اشتباش
اون اشتبام هنوز قلبم
مال تویه نگو عشقم
عاشق شده نگو اینو بگم
شاید برگرده

ارسال دیدگاه