متن آهنگ شایان اشراقی به نام من دلم بارون میخاد

تویه خیابونم بازم در به درم
توو فکر تو بودم گفتم زنگ بزنم
من همیشه واسه خودم دردسرم

این روزارو با خودم توو زاویه یه ذره
دو سه شبه میخواد آتیشم بزنه
الکی میگم عالی ام با همه

من دلم بارون میخواد
اگه گریه م میخواد جا اون بیاد
آره انقد شدم داغون زیاد که
کسی نمیتونه کاری کنه

من دلم بارون میخواد
اگه گریه م میخواد جا اون بیاد
آره انقد شدم داغون زیاد که
کسی نمیتونه کاری کنه

کسی نمیتونه کاری کنه آره
این آدم دیوونه رو ساختی خودت
واسه خودم و خودت همه عادی شده
حال بد من آره واقعا

یعنی میشه باز مثل قبل شم
بعد تو به زمین و زمان گله کردم
ببین دیگه اصلا نمیتونه بشه بد تر
حال بد من آره واقعا

من دلم بارون میخواد
اگه گریه م میخواد جااون بیاد
آره انقد شدم داغون زیاد که
کسی نمیتونه کاری کنه

من دلم بارون میخواد
اگه گریه م میخواد جا اون بیاد
آره انقد شدم داغون زیاد که
کسی نمیتونه کاری کنه

کسی نمیتونه کاری کنه آره
این آدم دیوونه رو ساختی خودت
واسه خودم و خودت همه عادی شده
حال بد من آره واقعا

یعنی میشه باز مثل قبل شم
بعد تو به زمین و زمان گله کردم
ببین دیگه اصلا نمیتونه بشه بد تر
حال بد من آره واقعا

ارسال دیدگاه