متن آهنگ شایان اشراقی به نام خیالی

کم کم شد راهمون جدا
بگو ماه من کجاست بگو ماه من کجاست
جفت شیش آوردم با تو
مشکه خیالی بوده هر دو تاش

دور شدی ازم دور شدی ازم
دلم تنگه واسه قصه هامون
صدای سینک هم رنگو روی
خنده ها و گریه هامون

کجایی دلم تنگه واسه روز و شب با تو
نگاهت رو من بود اما دزدیدی ازم چشاتو
هنوز زیاد نیست فاصله ی بینمون
دورتر نشو نگیر ازم خنده هاتو

کجایی دلم تنگه واسه روز و شب با تو
نگاهت رو من بود اما دزدیدی ازم چشاتو
هنوز زیاد نیست فاصله ی بینمون
دورتر نشو نگیر ازم خنده هاتو

درگیرت بودم درست وقتی رفتی
بیخودی دوست نداشتی درگیرم شی
میگفتی گرم نمیگیری با من سخت میخندی
میگفتی دلت برام تنگ نمیشه یعنی سردی

عادیه گاهی وقتا قلبامون مثله مغزامون میدن رد
لازم نیست رد بشی ازم بی جنبن
فاصله ازم خوب نیست تاریک میشه خونه
به خدا برمیگردی عشق هنوز گیرمونه

کجایی دلم تنگه واسه روز و شب با تو
نگاهت رو من بود اما دزدیدی ازم چشاتو
هنوز زیاد نیست فاصله ی بینمون
دورتر نشو نگیر ازم خنده هاتو

کجایی دلم تنگه واسه روز و شب با تو
نگاهت رو من بود اما دزدیدی ازم چشاتو
هنوز زیاد نیست فاصله ی بینمون
دورتر نشو نگیر ازم خنده هاتو

ارسال دیدگاه