متن آهنگ شایان اشراقی به نام برو

گفتی بد بد دردی ام
با تو دچاره بدبختی ام
گفتم اگه سردرگمی
یادت بره هر حرفی ام
قولایی که دادی اصلا یادت نباشه
زندگی بدیه این روزام خراب شه

من دارم میرم دعا کن شاید بمیرم
جواب دعاهامو شاید یه بار بگیرم
نیا بازم پیشم تا زخم بزنی بری
برو فراموشم کن با هر سرو سری دیگه

برو دیگه مث من پیدا نمی شه برات
زیادی خندیدم زیاد دادم بهاتو
ادا در نیار که گریه هاتو می شناسم
مگه نرفتی خوشبخت شی خوشبختی براتو

اونکه منو خورد کردو رفت
هیچ جوره از من نیست
بی خودی برگشتی
نیا راه برگشت نیست
بین ما دیواره تو زدی این دیوارو
پشت دیوار بیماره راحت بزار بیمارو
آره دارم میرم دعا کن شاید بمیرم
جواب دعاهامو شاید یه بار بگیرم
نیا بازم پیشم تا زخم بزنی بری
برو فراموشم کن با هر سرو سری دیگه
برو دیگه مث من پیدا نمی شه برات
زیادی خندیدم زیاد دادم بهاتو
ادا در نیار که گریه هاتو می شناسم
مگه نرفتی خوشبخت شی خوشبختی براتو

اونکه منو خورد کردو رفت
هیچ جوره از من نیست
بی خودی برگشتی
نیا راه برگشت نیست
بین ما دیواره تو زدی این دیوارو
پشت دیوار بیماره راحت بزار بیمارو
آره میرم دعا کن شاید بمیرم
جواب دعاهامو شاید یه بار بگیرم
نیا بازم پیشم تا زخم بزنی بری
برو فراموشم کن با هر سرو سری دیگه

برو دیگه مثل من پیدا نمی شه برات
زیادی خندیدم زیاد دادم بهاتو
ادا در نیار که گریه هاتو می شناسم
مگه نرفتی خوشبخت شی خوشبختی براتو
برو دیگه مثل من پیدا نمی شه برات
زیادی خندیدم زیاد دادم بهاتو
ادا در نیار که گریه هاتو می شناسم
مگه نرفتی خوشبخت شی خوشبختی براتو

ارسال دیدگاه