متن آهنگ شایان اشراقی به نام بیا آشتی

منو فقط تو حفظیا اگه دلت گرفت بیا
اگه منتظرِ منی منم منتظرت بیا
خودت رفتی خودت بیا از این عاشقه رو سیاه
میدونم که پُری زیاد با قلبه پُرت بیا

بسه بیا آشتی اینو تو خودت خواستی
واسه تمومیه گریه هات بگو منو کم داشتی
بسه بیا آشتی اینو تو خودت خواستی
واسه تمومیه گریه هات بگو منو کم داشتی

بسه بیا آشتی اینو تو خودت خواستی
واسه تمومیه گریه هات بگو منو کم داشتی
بسه بیا آشتی اینو تو خودت خواستی
واسه تمومیه گریه هات بگو منو کم داشتی

گفتی با تو صد هیچم من سردرگمو گیجم
گفتی ولی داغونی پاییزیو بارونی
رو گریه هات قفلی من شنیدم که گفتی
حالت بده بی من موثقه که میگم

بسه بیا آشتی اینو تو خودت خواستی
واسه تمومیه گریه هات بگو منو کم داشتی
بسه بیا آشتی اینو تو خودت خواستی
واسه تمومیه گریه هات بگو منو کم داشتی

بسه بیا آشتی اینو تو خودت خواستی
واسه تمومیه گریه هات بگو منو کم داشتی
بسه بیا آشتی اینو تو خودت خواستی
واسه تمومیه گریه هات بگو منو کم داشتی

ارسال دیدگاه