متن آهنگ محسن ابراهیم زاده به نام گندمی

تو که پیش منی غم راه نداره این دل عاشق ما دریا نداره

دل از اوناش نیست با هر کی بشینه آخه دنیا مثه تو دوتا نداره

وسواس من غیر تو بهتر مگه هست واسه من دلبریات بست واسه من

جز دو تا دستات که نیست دست واسه من حساس من

گندمی روی منو حال بیقرار من مو پریشون منی تویی تو نگار من

گره ی ابرو تو من خریدارم گندمی روی منو آروم و قرار من

گندمی روی منو حال بیقرار من مو پریشون منی تویی تو نگار من

گره ی ابرو تو من خریدارم گندمی روی منو

گندمی روی منو حال بیقرار من مو پریشون منی تویی تو نگار من

گره ی ابرو تو من خریدارم گندمی روی منو آروم و قرار من

گندمی روی منو گندمی روی منو گندمی روی منو حال بیقرار من

ارسال دیدگاه