متن آهنگ مسیح و آرش AP به نام نالوتی

نالوتی گذاشتی پا رو چی
دنباله چی بودی
تو رابطه مون با موچین

بی مرام
ببین هنوزم اینورا
ببین نشد که از فکر تو درام

بی معرفت
بدون که بدم میاد من ازت
با اینکه میتونست رکب نزد
دلم به عشقمون لگد نزد

بی معرفت
بدون که بدم میاد من ازت
با اینکه میتونست رکب نزد
دلم به عشقمون لگد نزد

با اینکه میشد پر شه جای خالیت
حتی وقتی بودی
انداختم پایین سرمو بازم
آخرم نموندی

تو میدونستی
که این دلِ چجوری داغونته
نگفته بودی نه که
بی مرامی ته قانونته

بی معرفت
بدون که بدم میاد من ازت
با اینکه میتونست رکب نزد
دلم به عشقمون لگد نزد

بی معرفت
بدون که بدم میاد من ازت
با اینکه میتونست رکب نزد
دلم به عشقمون لگد نزد

ارسال دیدگاه

Unknown
-- / --