آهنگ رو اعصاب از مسیح و آرش به زودی در سانگها

متن آهنگ مسیح و آرش به نام رو اعصاب

هر سری داری میگی تقصیر ماست چت شده چرا شدی بد پیله باز

خستم میکنی هر دم بیخودی از من میبری سر چی قسم میخوری.!!.

میگی ترکم میکنی بد دردی شدی

منو بذار اینجا تنها رو اعصاب نرو بذار جای دستات تو دستام .!!.

بمونه خالی تو حالیت نیست داری بدتر میشی هر بار

منو بذار اینجا تنها رو اعصاب نرو بذار جای دستات تو دستام .!!.

بمونه خالی تو حالیت نیست داری بدتر میشی هر بار

ارسال دیدگاه