متن آهنگ کامران مولایی به نام حواست کجاست؟

بگو حواست کجاست
دلتو جا گذاشتی کجا
کی تورو قدر من میخواست
قدر من میخواست

غمتو کی بگو میخورد
وقتی که پر بود چشات
جز من بگو کی برات میمرد
بگو کی برات میمرد

من هنوزم پیش تو گیره دلم
من هنوزم واسه تو میره دلم
سیرم از عالم و آدم وقتی
نیستی میگیره دلم

من همونم که بهش بد کردی
بری صد بار باز میخوام برگردی
خوب نبود حالم همینجوریشم
که تو بدتر کردی

همه دنیارو بگردی مث من چنتا هست
که برای داشتن تو بگذره حتی از
خودشو دار و ندارش که بمونی واسش
بدونه تلخه تهش بازم بمونه تا تهش

بابا دنیارو بگردی مث من چنتا هست
که برای داشتن تو بگذره حتی از
خودشو دار و ندارش که بمونی واسش
بدونه تلخه تهش بازم بمونه تا تهش

من هنوزم پیش تو گیره دلم
من هنوزم واسه تو میره دلم
سیرم از عالم و آدم وقتی
نیستی میگیره دلم

من همونم که بهش بد کردی
بری صد بار باز میخوام برگردی
خوب نبود حالم همینجوریشم
که تو بدتر کردی

ارسال دیدگاه