متن آهنگ کامران مولایی به نام چمدون

باورم نمیشه چی میبینم
چمدونتو داری میبندی
به همین زودی از یادت رفت
که قسم خوردی به من پا بندی

باورم نمیشه چی میبینم
باور نمیشه داری میری
تو با رفتنت داری باورمو
به وفاداری ازم میگیری

چمدون سفر قطار دلتنگی
درد دوریه انتظار دلتنگی
نمیدونی که چه کاری میکنه
با یه قلبه بیقرار دلتنگی

چمدون سفر قطار دلتنگی
درد دوری انتظار دلتنگی
نمیدونی که چه کاری میکنه
با یه قلبه بیقرار دلتنگی

با خودت هر چی که بودو بردی
به خودم هر چی که هستو باختم
تلخه اما این حقیقت داره
که حقیقته تو رو نشناختم

باور نمیشدو میرفتی
باورم نمیشدو میشکستم
اگه زودتر تو رو من میشناختم
چمدونتو خودم میبستم

چمدون سفر قطار دلتنگی
درد دوری انتظار دلتنگی
نمیدونی که چه کاری میکنه
با یه قلبه بیقرار دلتنگی

چمدون سفر قطار دلتنگی
درد دوری انتظار دلتنگی
نمیدونی که چه کاری میکنه
با یه قلبه بیقرار دلتنگی

ارسال دیدگاه