متن آهنگ حمید هیراد به نام یار

میرقصیدم میچرخیدم
نگاه گیرای تورا میدزدیم
میچرخیدم هی میرقصیدم
نفس نفس به دور تو میپیچیدم

مینشینی به برم امانم ببری
نظر کنی به حال من زمانم ببری
آمده ای دلبر من روانم ببری

دل یکی یار یکی دل یکی دلدار یکی
دل دیوونه ی من عاشق دیداره یکی
آی دل دیوونه ی من عاشق دیداره یکی

دل یکی یار یکی مونس غمخوار یکی
دل دیونه ی من عاشق رفتار یکی
وای دل دیونه ی من عاشق رفتار یکی

دلبر مستم نرود دل به تو بستم نرود
یار قسم خورده ی من هرآن چه هستم نرود
دلبر مستم نرود دل به تو بستم نرود
یار قسم خورده ی من هرآن چه هستم نرود

یارمه یار یار یارم یاره یار یار
یارمه یار یار یاره یارمه یار یار

دل یکی یار یکی دل یکی دلدار یکی
دل دیونه ی من عاشق دیداره یکی
های دل دیونه ی من عاشق دیداره یکی

دل یکی یار یکی مونس وغمخوار یکی
دل دیونه ی من عاشق رفتار یکی
وای دل دیونه ی من عاشق رفتار یکی

یارمه یار یار یارم یاره یار یار
یارمه یار یار یاره یارمه یار یار

ارسال دیدگاه