متن آهنگ حمید عسکری به نام فاز فراموشی

شبو تنهاییو گیتارو غمو این دل بیمارمو
این حال ِ خرابم منو بیخوابیو بی تابیو
دلتنگیو حسی که میده بی تو عذابم
تو با یه گوشی ِخاموشیو تو فاز فراموشیو

من در به در تو تو لبات خندونو تو چشم
منه اشکه بیخیال کی به کیه فدای سر
تو عشقم بعده تو چقد بده حالم به دیوونگی
رسید کارم ولی باز هواتو دارم دنیا اون

یه جای دور منم تنها خیلی قلبمو شکست
اما هنوزم هواشو دارم هیشکی جز من
نتونست که تورو درک کنه یه کاری کردی
که قلبم تا ابد درد کنه من که هیچ کاری

نکردم که تورو سرد کنه من که چشماتو
به یه دنیا نمیدادم گلم زندگی بعد تو سخت
شد کم شده تحملم شنیدم که گفتی
من به درد تو نمیخورم عشقم بعده تو

چقد بده حالم به دیوونگی رسید کارم
ولی باز هواتو دارم دنیا اون یه جای دور
منم تنها خیلی قلبمو شکست اما هنوزم
هواشو دارم

ارسال دیدگاه