متن آهنگ گرشا رضایی به نام اندازه صد ساله رفتی

این رابطه درگیر چی شد
که اینجوری راحت بهم خورد

میشه مگه این جوری دل کند
مگه میشه اینقدر بد آورد

از بهترین روزایه عمرم
غیر از شبو دلشوره چی موند

یه قصه ی دیگه ام تموم شد
بازم یکی رفتو یکی موند

به خدا تمومه این شبا
به سرم هوای تو زده
میدونم که حاله هردومون بده

به خدا برام همه کسی
منو دست هر کسی نده
به خدا کسی به جات نیومده
نیومده

اندازه ی صد ساله رفتی
اما هنوز عادت نکردم

خواستم بگم نرو عزیزم
خواستم ولی جرات نکردم

دنیا چقد کوچیکه حتی
جایی برای ما دوتا نیست

دریا همون دریاست ولی حیف
حالش مثه گذشته ها نیست

به خدا تمومه این شبا
به سرم هوای تو زده
میدونم که حاله هردومون بده

به خدا برام همه کسی
منو دست هر کسی نده
به خدا کسی به جات نیومده
نیومده

به خدا تمومه این شبا
به سرم هوای تو زده
میدونم که حاله هردومون بده

به خدا برام همه کسی
منو دست هر کسی نده
به خدا کسی به جات نیومده ن
یومده

ارسال دیدگاه