متن آهنگ فریدون آسرایی به نام ای عشق

ای عشق؛ ای که می سوزی وُ می سوزانی ام
ای عشق؛ پشتِ پلکت، شب به شب زندانی ام
ای جان! ای نگاهِ بی گناهت، آسمان
ای جان! خاطراتم مانده بی تو؛ زیرِ باران
ای عشق؛ از غمت، دیوانه ام

آرام؛ گریه بر شانه ام
برگرد؛ راهِ برگشتی، اگر هست
ای عشق؛ دل به دریا میزنم
طوفانی ام امشب
مستِ مستم! از چه می ترسانی ام
بی تو؛ هر چه دارم، رفته از دست
ای داد
آرزوهای تو را؛ دادم به باد

ای داد
داد از آن اشکی؛ که از چشمِ تو افتاد
ای وای
وای از این تنهاییِ دیوانه وار
ای وای
وای از این دل… این دلِ دلتنگِ دیدار
ای عشق؛ از غمت، دیوانه ام

آرام؛ گریه بر شانه ام
برگرد؛ راهِ برگشتی، اگر هست
ای عشق؛ دل به دریا میزنم
طوفانی ام امشب
مستِ مستم! از چه می ترسانی ام
بی تو؛ هر چه دارم، رفته از دست

ارسال دیدگاه