متن آهنگ فریدون آسرایی به نام هنوز همونیم

مثلِ اون قدیما؛ بگیرم توو آغوش… توو گوشم بخون؛ که تو یادم فراموش
درسته نبودی یه مدت رو با هم؛ نکرد چیزی تغییر میونِ تو و من
هنوزم همون بود؛ همون طرزِ لبخند… همون روسری و همون شال و دستبند
نه! انگار که چیزی عوض کرده ما رو… هنوزم همونیم؛ ببین روزگاروُ
یه رنگِ سفیدی نشسته رو موهات؛ هنوزم قشنگن واسم، جفتِ چشمات
دو تا خطِ باریک کنارِ لباته… هنوزم تبِ عشق توو حال و هواته
یه لبخندِ کوتاه؛ کنارش یه کم غم…
چقدر زود گذشتن؛ همین چند قدم هم
مثلِ این که دیروز، هموُ دیده بودیم…

ارسال دیدگاه