متن آهنگ فریدون آسرایی به نام دوستت دارم

دوستت دارم تو گندم زار باران برده ای
دوستت دارم مرا دست کسی نسپرده ای
دوستت دارم شبیه خوابِ بعد از خستگی
دوستت دارم شبیه لحظه ی وابستگی

یاد من باش ای دلیله خاطراته خوبه من
یاد من باش ای پریشان موی شهر آشوب من
باز کن آن چشمهای روشنت را رو به من
یاد من باش عطر باران خورده ی محبوبه من

ای صدای کفشهای پشته در , فکر توام
در میان روزهای بی خبر فکر توام
قبلو بعد از روز دلگیر سفر فکر توام
هر چه راهت دورتر من بیشتر فکر توام
دوستت دارم

ارسال دیدگاه