متن آهنگ ایوان بند به نام تو که معروفی

تو که معروفی
به دیوونگی مثل خودم که دیوونه ام
همه میشناسن
تورو با من و با من و با من ای جونم
توی چشمِ من
تو عزیزدلم به زیبایی معروفی
تو که معروفی

تو که معروفی
به اون خنده ی دل برانت بخند آروم
تو که با حرفات
آدمو میدی دستِ یه حس نامعلوم
بیا بی تعارف
ببر این دل و هرجا که میلته خانوم

معروفی
که خوشگل هوایی کنی بی وفایی کنی
معروفی
که دلو میبری به جنگ تو مریضی
قشنگ معروفی

معروفی
به لبخند ژکوندتو اون عطر تندتو
معروفی
تو به چشمای روشنت
دیوونه کردنت معروفی

تو که معروفی
که میای هوایی میکنی آدمو میری
آره معروفی
تو خوده خوده عشقی اصلا که واگیری
تو مثل اشکی
که از گونه ی عاشقِ من سرایزی
تو که معروفی

معروفی
که خوشگل هوایی کنی بی وفایی کنی
معروفی
که دلو میبری به جنگ تو مریضی
قشنگ معروفی

معروفی
به لبخند ژکوندتو اون عطر تندتو
معروفی تو به چشمای روشنت
دیوونه کردنت معروفی

ارسال دیدگاه