متن آهنگ امید جهان به نام نساجی نساجی

یل یل میدون! برار پهلوون…
نساجی نساجی پیروز میدونه؛ ریکا مازرونی پلنگ میدونه
نساجی نساجی پیروز میدونه؛ ریکا مازرونی ببر مازرونه
کوهی گله خنده مه دل سروشته؛ کل مازندرون ته نام پشته
سن اگه بالا بوره بالای پنجاه بوره…
بازم عاشقی کمه، یاد جوانی کمه!

دانلود آهنگ امید جهان نساجی نساجی
سن اگه رو شصت دوو، کنج قفس دوو
بازم عاشقی کمه! یاد جوانی کمه…
یل یل میدون! برار پهلوون…
نساجی نساجی پیروز میدونه؛ ریکا مازرونی پلنگ میدونه
نساجی نساجی پیروز میدونه؛ ریکا مازرونی ببر مازرونه

ارسال دیدگاه