متن آهنگ بهنام بانی به نام توقع ندارم

به حرفایی که
میزنم فکر کن
به احساسی که
بود و نابود شد

به عشقی که
با هم شروع کردیمو
به یه دوستی ساده
محدود شد

میدونم نمیخوای
بمونی ولی
به دردای این
عاشقت فکر کن

به روزای بعد از منت فکر کن
به حرفای بی منطقت فکر کن
به روزایی بعد از منت فکر کن
به حرفای بی منظقت فکر کن

توقع ندارم توجه کنی
به عشقی که بعد از تو نابود شد
به سیگاری که تو دستای من
درست لحظه ی رفتنت دود شد

توقع ندارم بفهمی منو
تو هیچوقت نمیتونی درکم کنی
فقط چند لحظه به من گوش کن
اگه خواستی میتونی ترک کنی

چه زود عادی شد واسه تو
دوست دارمو عزیزم
تو رفتی ولی نرفته
هوات از سرم هنوزم
عزیزم

توقع ندارم توجه کنی
به عشقی که بعدازتونابود شد
به سیگاری که تو دستای من
درست لحظه ی رفتنت دود شد

توقع ندارم بفهمی منو
تو هیچوقت نمیتونی درکم کنی
فقط چند لحظه به من گوش کن
اگه خواستی میتونی ترک کنی

ارسال دیدگاه