متن آهنگ بهنام بانی به نام صد سال

بد شدی با من
رفتی که چی شه
تو نگفتی بری
می مونه دلم پیشت

فکر نمیکردم
حست عادی شه
بشه بارون چشام
هوایه دل ابری شه

صد سال یه بارم
کسی مثله من
عاشق نمیشه
دوست دارم

چطور دلت واسم
تنگ نمیشه
دوست دارم
آخه چرا دلم
سنگ نمیشه
دوست دارم
آره دوست دارم

صد سال یه بارم
کسی مثله من
عاشق نمیشه
دوست دارم

چطور دلت واسم
تنگ نمیشه
دوست دارم
آخه چرا دلم
سنگ نمیشه
دوست دارم
آره دوست دارم

بد شدی با من
منه دیوونه
منی که حالم
بی تو داغونه

همه میگفتن
پات نمی مونه
دیدی پات موندم
منه دیوونه

صد سال یه بارم
کسی مثله من
عاشق نمیشه
دوست دارم

چطور دلت واسم
تنگ نمیشه
دوست دارم
آخه چرا دلم
سنگ نمیشه
دوست دارم
آره دوست دارم

صد سال یه بارم
کسی مثله من
عاشق نمیشه
دوست دارم

چطور دلت واسم
تنگ نمیشه
دوست دارم
آخه چرا دلم
سنگ نمیشه
دوست دارم
آره دوست دارم

ارسال دیدگاه