متن آهنگ بردیا به نام با استعداد

دل تو چرا دیگه بیقراره
دل منو که هنو حس بت داره
ولی بلیطت واسم سوخت دیگه
هیچ وقت نمیام استقبالت

ادامه بده این استمرارت
حیف نشه یه موقعی این استعدادت
بذار برسه به استحظارت
که رفتم و برو پی کارت

برو کسی دیگه اینجا منتظرت نیست
دیگه قید چشاتو زدم
منی که به جز تو کسیو نداشتم
حالا مثل تو منم بدم

صف قلبت خیلی شلوغه
دیگه اخمات همش دروغه
مثل بارون بودم حالا بند اومدم ای

برو کسی دیگه اینجا منتظرت نیست
دیگه قید چشاتو زدم
منی که به جز تو کسیو نداشتم
حالا مثل تو منم بدم

صف قلبت خیلی شلوغه
دیگه اخمات همش دروغه
مثل بارون بودم حالا بند اومدم ای

اینکه نشد عشق و وابستگی
استاد اداهای ساختگی
خودمونیم تو که بستی
دست همه بازیگرا رو تو هنرپیشگی

بی حوصلگی و یه دندگیت واسه ماس
واسه بقیه اس دل گندگیت
این دفعه دیگه پی منو نگیر
یکم به خودت بگیر

برو کسی دیگه اینجا منتظرت نیست
دیگه قید چشاتو زدم
منی که به جز تو کسیو نداشتم
حالا مثل تو منم بدم

صف قلبت خیلی شلوغه
دیدی حرفات همش دروغه
مث بارون بودم حالا بند اومدم

برو کسی دیگه اینجا منتظرت نیست
دیگه قید چشاتو زدم
منی که به جز تو کسیو نداشتم
حالا مثل تو منم بدم

صف قلبت خیلی شلوغه
دیدی حرفات همش دروغه
مث بارون بودم حالا بند اومدم
بند اومدم ای

ارسال دیدگاه