متن ریمیکس آهنگ Zaur Eli به نام آی آمان امان

اوجادان بیر قیز گلیر
آی آمان امان امان
یاری یوخ یالگیز گلیر
آی آمان امان امان
یریشی جانلار آلیر
آی آمان امان امان
سانکی بیر اولدوز گلیر
آی آمان امان امان

قارا قاش قارا گوز یاناقی خالی قیز
شیرین دیل گولر اوز دوداقی بالی قیز

گوللری اوزردیم من
آی آمان امان امان
هر یانا دوزردیم من
آی آمان امان امان

گورسیدیم یاریم گلیر
آی آمان امان امان
یولاری بزردیم من
آی آمان امان امان

ارسال دیدگاه

Unknown
-- / --