متن آهنگ سینا پارسیان به نام تکیه گاه

لحظه جدایی سخته پشت پا نزن به بختت

من برم هیشکی نمیتونه براتو تکیه گاه شه

یه کمی تحملم کن قول میدم همه چی

مثل قدیم رو به راه شه

وعده دیدار منو تو به قیامت شده

حلقه چشمای تو از زنجیر من قطع شده

چند روزه نیستی نمیدونم ولی انقد شده که من بگم دلم برات تنگه

رفتیو تهرانو برام ساکت و خلوت کردی

من عاشقت شدم ولی تو به من عادت کردی

رفتی ولی یه روز میفهمی که حماقت کردی همه جا آسمون یه رنگه

ارسال دیدگاه