متن آهنگ سینا پارسیان به نام کشتی

گفتی دوستم داری
حق با تو بود آره
اما تو تعریفت
از عاشقی با من
زیادی فرق داره

پهلوی من با عشق
دنیا رو میگشتی
غرقت شدم یک عمر
تا تو به آرومی
پهلو گرفت کشتیت

تنهاییام با من
همراه ترن تا تو
شاید بری حالم
بهتر بشه اما
تنهاترم با تو

خیلی دوست دارم
شاید بی اندازه
میری ولی هر وقت
برگردی این خونه
درش به روت بازه

حالا دارم بی تو
دنیا رو میگردم
این درس عبرت شد
باید خودم فکر اینجا رو میکردم

دائم حواسم به
حاله تو بود آره
گفتم که تعریفم
از عاشقی با تو زیادی فرق داره

گفتی دوستم داری
حق با تو بود آره
اما تو تعریفت
از عاشقی با من
زیادی فرق داره

پهلوی من با عشق
دنیا رو میگشتی
غرقت شدم یک عمر
تا تو به آرومی
پهلو گرفت کشتیتش

ارسال دیدگاه