متن آهنگ سینا پارسیان به نام کشتی۲

باید نجات پیدا کنی از من
باید بری دنباله آزادی
اما به من ای کاش
مسیر دریا رو نشون نمیدادی

گرفتی ردِ ماه و تا ساحل
من موندمو دریای بی ماهی
دیروز پیدات شد امشب گُمت کردم
چه عشقه کوتاهی
چه عشقه کوتاهی

طوفان شد و رفتی ترسیدی از مُردن
موجا منو سمته ساحل نیاوردن

طوفان شد و دیدم غیبت زد و رفتی
خشکم زد و موندم سیل اومد و رفتی
سیل اومد و رفتی

کشتیِ بی بادبون همیشه سرگردونه
باد برده ها رو شاید باد برگردونه

کشتیِ بی سرنشین یه روز یه جا میپوسه
غرق میشه دستِ دریا رو خودش میبوسه

طوفان شد و رفتی ترسیدی از مُردن
موجا منو سمته ساحل نیاوردن

طوفان شد و دیدم غیبت زد و رفتی
خشکم زد و موندم سیل اومد و رفتی
سیل اومد و رفتی

ارسال دیدگاه