متن آهنگ سینا درخشنده به نام سقوط

من نذاشتم تو بفهمی؛ یه جاهایی کم آوردم
روبروت زمین نخوردم… تو نباختی، من نبردم!
خط زدم آرزوهامو؛ گفتم آرزو ندارم!
من همه چیمو گذاشتم، تا کنارت کم نیارم
زورم به تو نمیرسه؛ هر شب سکوت میکنم…

تو اوج میگیری که من انقدر سقوط میکنم!
فکر تو پیرم کرده که جونی نمونده تو تنم…
تو زندگی کن، اونی که ایستاده میمیره منم!
اشتباه من تو بودی، عشقمو اصلا ندیدی

برو من تهشو میبینم، که بی من کجا رسیدی…
غرورت کار میده دستت! حواست باشه میبازی…
کاش مثل من توی عشقت، خونتو رو آب نسازی! کجایی عزیزم؟

زورم به تو نمیرسه؛ هر شب سکوت میکنم…
تو اوج میگیری که من انقدر سقوط میکنم!
فکر تو پیرم کرده که جونی نمونده تو تنم…
تو زندگی کن، اونی که ایستاده میمیره منم!

ارسال دیدگاه