متن مداحی سید طالع باکویی به نام عباس عباس

ای یارو یاوریم
سنسن بالو پریم
یاتما قولار اوسته
قولسوز سرلشگریم
قلبیم دویونور قارداش دور گدک
دشمن سونیر قارداش دور گدک
عباس عباس اوغولسوزام من
قارداشسیزام من
سن نه باوفاسن
درده مبتلاسن
گوزلیر قیزلارون
سن مشکل گشاسن
آی باستا باتار گویده اولدوزلار
یولو گوزلور خیمده قیزلار
عباس عباس اوغولسوزام من
قارداشسیزام من
قارداش یاندی بلیم
سنسن ارخام الیم
سنی بو حالینده
گورچک سیندی بلین
اشکیمی قانه باتما ابلفضل
دشمن چالیر ال یاتما ابوالفضل
عباس عباس اوغولسوزام من
قارداشسیزام من

ارسال دیدگاه