متن آهنگ آذری Niyameddin Umud به نام ای زمانه زمانه

ایزمانه زمانه دوشدوم توسدو دومانه

آیاغ گدیر اویانه باشیم گدیر بیانه

ای زمانه زمانه دوشدوم توسدو دومانه

آیاغ گدیر اویانه باشیم گدیر بیانه

دوشوب دییسیز عشقه اوزوموزو چوخ یورموشوخ

اهل حالار ایچینده اوتور موشوخ دورموشوخ

نه بیز فریاد ایشمیشوخ نه کیعرقامیشوخ

ای زمانه زمانه منم اودلی دیوانه

ایزمانه زمانه دوشدوم توسدو دومانه

ایروزگار روزگار افتادم تو دود

آیاغ گدیر اویانه باشیم گدیر بیانه

بیر قیزا عاشیق اولدوم اودا منیترک العدی

اوزونیسالدیزیانه منیده سالدیزیانه

ساچیم آغاردیگوجالدیم اونه دیره دیره

ایزمانه زمانه دوشدوم توسدیدومانه

ایروزگار روزگار افتادم تو دود

آیاغ گدیر اویانه باشیم گدیر بیانه

بیر قیزا عاشیق اولدوم اودا منیترک العدی

اوزونیسالدیزیانه منیده سالدیزیانه

مست اولورام هر گجه خمارلانیر گوزلریم

ای زمانه زمانه منم اودلی دیوانه

ارسال دیدگاه

Unknown
-- / --