متن آهنگ محسن دولت به نام برارم

 روزی که غم با تو باشه میخوام که دنیاش نباشه

 روزی که غم با تو باشه میخوام که دنیاش نباشه

 اون روز دعا کن دوباره آتیش مرگش به پاشه

اون روز دعا کن دوباره آتیش مرگش به پاشه

 کشتی برارم برارم بمون و سردی کنارم

. اسیر خویشم ز دنیا ترسی ندارم ندارم

 کشتی برارم برارم بمون و سردی کنارم

 اسیر خویشم ز دنیا ترسی ندارم ندارم

 برار وجوده وجودم برار همه تار و پودم

 برار وجوده وجودم برار همه تار و پودم

 برار مه قربون برم برار نبودی

. کشتی برارم برارم بمون و سردی کنارم

 اسیر خویشم ز دنیا ترسی ندارم ندارم

 کشتی برارم برارم بمون و سردی کنارم

 اسیر خویشم ز دنیا ترسی ندارم ندارم

 با خنده هات شادی کردیم با غصه هات غصه خوردیم

 با خنده هات شادی کردیم با غصه هات غصه خوردیم

 مثلت ندیدم برار مه مردانگیاش بلندی

 کشتی برارم برارم بمون و سردی کنارم

 اسیر خویشم ز دنیا ترسی ندارم ندارم

 کشتی برارم برارم بمون و سردی کنارم

 اسیر خویشم ز دنیا ترسی ندارم ندارم

ارسال دیدگاه

Unknown
-- / --