متن آهنگ محسن چاوشی به نام ضمیر خودسر

تبعن همه خشک هست حقیقت شیرین شوم از شهد شکوهت ♩♬♫

ای خسرو شیرین دهن ان قند دمادم پرساز رگ نی شکرم را ♩♬♫

مرداب مرا زنده کن ای دوست از چشمه صافت بدهم ♩♬♫

تا سیر اب شوم جان به کف ارم تقدیم کنم پا و سرم را ♩♬♫

چون پست رود رحمت جانان ما پست رویم تا که ببارد ♩♬♫

بر چهره ما رحمت باران دریاب زمین لاغرم را ♩♬♫

نا باب مرا باب کن ای دوست تا باد شوم سوی تو آیم ♩♬♫

ازاد شوم از دو جهانت دریاب ضمیر خودسرم را ♩♬♫

حقوالقدمت را با جان دهم ای دوست دریاب تنم را دریاب سرم را ♩♬♫

ارسال دیدگاه