متن ریمیکس آهنگ کردی محمد امیری به نام فراق (وای وای)

و دسم چی روح و گیانم وای وای وای

غمی گران نیشته شانم وای وای وای

قبله گای عاشقانم سفر کرده آسمان

و داخه پشتم چمی فراقی جرگم سزان

چنی له فراقد هر جور نی بنالم
آخه داغه فراقد شکانیه پر و بالم

شوق پروازم نیه پر و بالم شکیاد
آخه له دیارم وخدا شیت و ابدالم

شمع اشک رشانو سزیاس گل پر پر بیو و رزیاس

پروانه بیو گل و شمع سرگردانو دل شکیاس

ارسال دیدگاه