متن آهنگ مهدی احمدوند به نام هوای تو

هوای تو
به سرم زده
هوای تو

برای تو
همه چیم دیگه
برای تو

سختش نکن
شرایطو
نگو منفیه
جواب تو

شبا به تو
فکر میکنم
شبا به تو

بگو مال منه تمام تو
فکر میکنم تنها به تو
حتی اگه بره تو چاه
دل من با طناب تو

نگو نگو نه
نگو نمیشه با تو
برای من یه رویاست
هنوزم عشق با تو

به دلم به دلم
عشقت افتاد
دو دفعه فال گرفتم
دو دفعه اسمت افتاد

دل من
برای تو میکوبه
حال دلم کنارت
همیشه خوبه

تو بمون
منم از خدا خواسته
قسم من به جونت
قسم راسته

دل به تو بسته دلم
به تو وصله دلم
شدی همدست دلم تو

هم دل بسته شدم
هم خسته شدم
آخه نمیدونی قصد دلم رو

نرو نمیتونی بری
نگو از من تو
هیچی نمیدونی
نگو که پیشم نمیمونی

آخه من به چه زبونی
بگم تورو دوست دارم

یارم
تویی همه کس و کارم
تویی دلدارم

نگو نگو نه

نگو نگو نه
نگو نمیشه با تو
برای من یه رویاست
هنوزم عشق با تو

به دلم به دلم
عشقت افتاد
دو دفعه فال گرفتم
دو دفعه اسمت افتاد

دل من
برای تو میکوبه
حال دلم کنارت
همیشه خوبه

تو بمون

منم از خدا خواسته
قسم من به جونت
قسم راسته

ارسال دیدگاه