متن آهنگ مهدی احمدوند به نام دست عمو

عمو حالش خرابه
فکر یه قطره آبه
برای بچه ای که تشنه شبا میخوابه
عمو حالش گرفته ست
بابا رو تشنه دیده
صدای آه و ناله امونشو بریده

عمو چرا نیومد
برام نمونده طاقت
آب نتونست بیاره
آب شده از خجالت
دست عمو هیبته
عمو پر از غیرته
دستی براش نذاشتن
یادش نرفت تشنته
عمو حالش گرفته ست
بابا رو تشنه دیده
صدای آه و ناله امونشو بریده
دست عمو هیبته
عمو پر از غیرته
دستی براش نذاشتن
یادش نرفت تشنته

ارسال دیدگاه