آهنگ کجایی از مستان به زودی در سانگها

متن آهنگ مستان به نام کجایی

آروم آروم خامت شدم

بیخودی بیتابت شدم

من کسی بودم واسه خودم،،،

بدجوری خرابت شدم

تموم شهرو پر کردم ازت

نیستی که ببینی پر دردم ازت

یکاری کردی دیگه سرد شم ازت،،،

موندم تنها این وسط

ارسال دیدگاه