متن آهنگ ترکی Kaya Giray به نام Yarinim Yok

Yarınım yok
Ama geriye dönemem bu yoldan asla
Sanırım çok
Sona yürüdüm kalbimde koca bi’ yasla
Umudum yok
Yeni bi’ hayal kuramam bu kadar fazla
Sevgiye muhtaçtım
Ne geçti elime yetinip azla?
Geriye dönemem o eski ben artık burdan uzakta
Yarını göremem hislerim yok olmuş kalbim tuzakta
Eğer ki olurda gün gelir bi’ gün ben düşersem akla
Değerim kaldıysa kalbinde üşüdüm ruhunda sakla
خبيني بروحك, حطيني بقلبك
دفيني بحبك, أنا والله بحبك
خبيني بروحك, حطيني بقلبك
دفيني بحبك, أنا والله بحبك
Kalbinde üşüdüm ruhunda sakla
دفيني بحبك, أنا والله بحبك
Yarınım yok
Ama geriye dönemem bu yoldan asla
Sanırım çok
Sona yürüdüm kalbimde koca bi’ yasla
Umudum yok
Yeni bi’ hayal kuramam bu kadar fazla
Sevgiye muhtaçtım
Ne geçti elime yetinip azla?
Geriye dönemem
Yarını göremem
Yerini veremem
Ah kimselere
خبيني بروحك, حطيني بقلبك
دفيني بحبك, أنا والله بحبك
خبيني بروحك, حطيني بقلبك
دفيني بحبك, أنا والله بحبك
Kalbinde üşüdüm ruhunda sakla
دفيني بحبك, أنا والله بحبك
Yarınım yok (Yarınım yok, yarınım yok)
——————————————————————————————————————————————-
من فردایی ندارم
اما من هرگز نمیتونم این راه را برگردم
منم اینطوری فک میکنم
که تا انتهای راه رفتم
قلبم رو محکم گرفتم
ولی امیدی ندارم
و خواب هایم تکراری هستن
به عشق نیاز دارم
چیزی برای حل کردنش پیدا کردم؟
نمی تونم برگردم که دل من از اینجا دور است
نمی تونم فردا رو ببینم ، احساساتم از بین رفته ، قلبم در تله افتاده
اگر روزی به ذهنم خطور کند ، روزی
اگر برای من ارزشی باقی ماند ، دلم سرد بود ، آن را در روح خود نگه دار
مرا با روح خود پنهان کن ، قلب خود را به من بده
با عشق خود مرا یاری کن ، به خدا سوگند
مرا با روح خود پنهان کن ، قلب خود را به من بده
با عشق خود مرا یاری کن ، به خدا سوگند
دلم سرد بود ، آن را در روح خود نگه دار
با عشق خود مرا یاری کن ، به خدا سوگند
من فردایی ندارم
اما من هرگز نمیتونم این راه را برگردم
منم اینطوری فک میکنم
که تا انتهای راه رفتم
قلبم رو محکم گرفتم
ولی امیدی ندارم
و خواب هایم تکراری هستن
به عشق نیاز دارم
چیزی برای حل کردنش پیدا کردم؟
نمیتونم برگردم
دل من از اینجا دوره

ارسال دیدگاه

  1. sh گفت:

    اگه ترجمه فارسی شم یزارین خیلی خیلی ممنون میشم

Unknown
-- / --