متن آهنگ ترکی ایلقار سوسالی به نام گوزونه گوله دیمسین

من هارا گدیرسم گودورسن منی
پولکی گییرنیرسم بیینیرسن منی
جانیندان آرتیخمی سویرسن منی
آی یالانچی گوزونه گوله دیمسین

ارسال دیدگاه

Unknown
-- / --