متن آهنگ آیدین به نام فقط نگاهت می‌کنم

می بینم و ندارمت تنها نشستم با خودم
رد میشیو نمی بینی خیره نگاهت میکنم
بی خطو خالیم ولی عطر تو رو حس میکنم
نمی بینی نگاهمو منم با سایه خودم
بودنتو حس میگنم مثل یه سایه با منی
شاید نگاهم میکنی شاید تو رویای منی
جنگل رویایی تویی محو تماشای توام
وقتی جونه میزنی فقط نگاهت میکنم
مثل صدای بارونی تویه اوج دلتنگی و غم
آروم به شیشه میزنی فقط نگاهت میکنم
جنگل رویایی تویی محو تماشای توام
وقتی جونه میزنی فقط نگاهت میکنم
مثل صدای بارونی تویه اوج دلتنگی و غم
آروم به شیشه میزنی فقط نگاهت میکنم
چیزی نمیگم از خودم نمی فهمی حضورمو
شب اومده پشت دیوار که بگیره غرورمو
تو رویاهام هستی و من فقط نگاهت میکنم
به این آرزو دلخوشم فقط نگاهت میکنم فقط نگاهت میکنم
جنگل رویایی تویی محو تماشای توام
وقتی جونه میزنی فقط نگاهت میکنم
مثل صدای بارونی تویه اوج دلتنگی و غم
آروم به شیشه میزنی فقط نگاهت میکنم
جنگل رویایی تویی محو تماشای توام
وقتی جونه میزنی فقط نگاهت میکنم
مثل صدای بارونی تویه اوج دلتنگی و غم
آروم به شیشه میزنی فقط نگاهت میکنم

ارسال دیدگاه