متن آهنگ حسین منتظری به نام بی طاقت

بی طاقتم
به عشق تو منم که پرسه میزنم
نمیشه باورت که عاشقت منم
نیستیو عطر پیرهنت مونده هنوز رو تنم

بعد از تو میشینم هر دقیقه پای عکسات
هنوز تو گوشمه صداتو حرفات
تو فکرمه کی بعد من میزاره دست رو دستات

فقط امیدم به تو بستس
بگو توهم حالمو داریم

عمری باهات خاطره ساختم
کجایی موندم تو بی قراری

کاری میکنم همین آهنگ
برسه به گوش تو این بار

هرکاری کردم تو نموندی
تاثیر نداشت این همه اصرار

چشای من هر روز به سمت در خیرست
شاید تو برگردی قلبم نره از دست

تمام حرفامو از ته دل گفتم
به من نگاه بنداز نزار که بیفتم

فقط امیدم به تو بستس
بگو توهم حالمو داریم

عمری باهات خاطره ساختم
کجایی موندم تو بی قراری

کاری میکنم همین آهنگ
برسه به گوش تو این بار

هرکاری کردم تو نموندی
تاثیر نداشت این همه اصرار

فقط امیدم به تو بستس
بگو توهم حالمو داریم

عمری باهات خاطره ساختم
کجایی موندم تو بی قراری

کاری میکنم همین آهنگ
برسه به گوش تو این بار

هرکاری کردم تو نموندی
تاثیر نداشت این همه اصرار

ارسال دیدگاه