متن آهنگ حیدو هدایتی به نام منگه ها

مو عه هرجا بروم، سر وا وگردانم
توو او چیشای خووت؛ سنبل می‌کاروم
میخوام برم سر ره بشینوم
رفتن تو ره با چش ببینوم
بیو بیو بیو
مو عه هرجا برم، سر وا بگردانم
تو او چیشای خووت؛ سنبل می‌کارم
میخوام برم سر ره بشینوم
رفتن تو ره با چش ببینوم
بیو بیو بیو

ارسال دیدگاه