آهنگ بخت سیاه از حمیدرضا بابایی به زودی در سانگها

متن آهنگ حمیدرضا بابایی به نام بخت سیاه

یارمو یارگش منمو یادگش

تا کی بسازم با ای دنیا و سازگش

من شیت شیتم بگو

روتو برنگردان ای آسمان خیته،،،

امشو از اون شواس محلدان رو هواس

هرکی که گفت چیزه بگو سر تو دعواس

نگفتی ای شیته شهر بهم میریزه

هرجوری که باشه تاوانشه میگیره،،،

ارسال دیدگاه